Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Chùm Thơ VŨ HẠPicture

BUỒN EM

 
Hiu hiu gió thở ra đều

Ai buông tơ sợi vàng thêu hoe trời

Buồn em không nói một lời

Buồn em không nói một lời yêu tôi 
TÌNH ĐẾN

 
Tên tôi trùi trụi rong chơi

Tên em sánh với tên người cũng hay

Ừ, thì tình đến hôm nay

Ừ thì tình đến hôm nay không còn

 

VU QUY

 
Tay nâng chén ngọc con con

Trần gian sóng sánh giọt ngon giọt lành

Bước em dẫm pháo tan tành

Bước em dẫm pháo tan tành tim tôi

 

VỠ OÀ

 
Buồn tôi mây quyện đầu môi

Mây bay tít tắp buồn tôi một trời

Soi gương tôi chẳng thấy tôi

Soi gương tôi chẳng thấy tôi vỡ oà…

Vũ Hạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét