Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

ĐEM ĐI RỒI LẠI MANG VỀ - Thơ Ý Nga

 Á Nghi 2015

Tặng hai bạn học T, V 
Nguyễn Thượng Hiền, Sài Gòn, ban Toán-Lý-Hóa, lớp 11C4 và 12C4
 
Thì ra em của Sài Gòn
Thương từng giọt nắng, vẫn còn ngắm mưa
Anh nè! Em nhớ ra chưa?
Thuở cùng nhút nhát, giữa trưa thẹn thùng
Về chung xe đạp ngượng ngùng
Ổ gà, ổ vịt chập chùng quanh co
Cùng lo, cùng té, cùng bò
Cười nhau lấm đất, giả đò nâng em
Thế rồi thêm nữa, thêm… thêm…,
Thế rồi hai đứa tay mềm trong tay.
*
Rồi chia tay, mắt cay cay
Theo dòng định mệnh an bày: tha hương!
*
Bây giờ gặp lại còn thương
Tay không dám nắm, để nhường nắng soi
Ngồi xem gió quyện, mây trôi
Trôi… trôi… chiều sáng rồi thôi cười huề
Dân Sài Gòn thật… nhà quê!
Đem đi rồi lại mang về: nụ hôn./.
 
Á Nghi, 23-11-2015


MY DEAR
 
After many years
You reappeared!
As love is a gift, this gift arrived so…so near
Love as music sounds to my ears
Warming me, wrapping me in sleep
In every passing hour, music rising with the flight
Sweet hours that I ever spent: poems shining in the night.
 
We smile and laugh.
I wonder why:
Music and poems across the sky?
Our sky is bluer,
Our world is nicer.
 
Your song is in my heart
Every note to be heard!
Through the dark,
Mending all my hurts.
 
Our Love so tall: just so wide, just so deep!
Oh! Lovely dear!
We have no fear
Any other thought
Than to be with you
Or not to be
We’re one:
Always be!
Soon, Love Flowers would be blooming again./. 

Á Nghi**23-11-2015

💕


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét