Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

TẠ ƠN - Thơ Thu Tâm    Cúi đầu tạ đấng sinh thành,
    Tạ công trời biển đã dành cho con.
    Ơn sâu nghĩa nặng tày non,
    Một đời ghi khắc vết son khó mờ.
    
    Cùng người phận bạc duyên hờ,
    Đã đành rẽ lối đôi bờ Sâm, Thương.
    Cũng là nửa kiếp tựa, nương
    Người đi khuất lối để vương bóng hình.
    
    Chắp tay cảm tả ân tình,    
    Đất người bao bọc, phận mình tha  hương.
    Quê Cha biền biệt mù sương,
    Nơi đây xứ lạ, một phương trời buồn.
    
    Sóng xô sóng đẩy dập dồn, 
    Mấy mươi năm đã nhập nguồn suối trong.
    Bốn phương bạn hữu Tây, Đông         
    Như dòng nước mát không mong đáp đền.
    
    Tạ ơn những tấm lòng hiền,
    Ghi sâu tình nghĩa khắp miền bao la,
    Cầu cho tất cả gần, xa
    Nhận đầy ơn phước, hưởng hoa lộc trời. 

    Thu Tâm
    Thanks Giving 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét