Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

VÒNG GAI NGUYỆT QUẾ - Thơ Như Thương


alt


 
Xót xa phận liễu đợi trông
Bụi hồng chinh chiến. Ngóng chồng phương xa
Chuyện xưa một trận can qua
Sợ mai lỗi hẹn với hoa xuân thì
Nước non, ngoảnh lại...người đi
Vọng Phu biệt khúc phân ly đất trời
Hồn hoa ở lại nghẹn lời
Vòng gai nguyệt quế một đời sắt son
Một nhành lá thắm mỏi mòn
Còn vương phấn nụ vẹn tròn yêu thương
Quan san vó ngựa dặm trường
Hí vang khí phách đao thương khải hoàn
Người về non nước dậy vang
Trăm hồi trống trận... đã tàn chiến chinh
Mai kia chuyện của lửa binh
Đời sau chép lại mối tình thủy chung
Khép trang sách cũ lòng chùng
Nhỏ dòng huyết lệ nghìn trùng mộ anh
Người đi từ độ lá xanh
Chờ bao mùa đã rụng quanh lá vàng
 
Như Thương

​(Ngày cuối năm 2015)​

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét