Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

MO CAU XA XỨ - Thơ Như Thương


Mẹ ơi cơm gói mo cau
Một ngày xa xứ lòng đau nát nhầu
Muối vừng mằn mặn còn đâu
Mối dây lạt buộc hai đầu yêu thương
Để con thân gái thơm hương
Thuyền mo cau - khúc đoạn trường ra đi
Sóng cuồng nộ phút chia ly
Mo cau xa xứ còn chi ngọc ngà
Trôi theo biển cả...thật xa
Không bờ, không bến đâu là quê hương
Để hàng cau cạnh bờ mương
Soi mình rũ bóng vấn vương dây trầu
Từ đây thôi biệt ly sầu
Em đời lưu lạc tóc màu ánh trăng
Trầm hương một nốt trầm thăng
Phai hương bồ kết sao băng cuối trời
Xác thân em tận ngoài khơi
Còn mo cau dạt về nơi xứ người
Thương em - ta với đất trời
Tế em hồn thác ngậm cười chốn nao...
 
Như Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét