Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2022

TA NHƯ CHIẾC LÁ - Thơ Trần Công/Lão Mã Sơn


Hơn bốn mươi Thu đã về trên viễn xứ

Là bấy nhiêu Năm Ta sống đời lữ thứ

Nhìn chiếc lá lìa cành gió cuốn bay xa

                  Rồi chiếc lá sẽ mục rã trên đường phố

 

Ta gẫm đời Ta chẳng khác nào chiếc lá

Thời cuộc nước nhà đẩy ta xa cố thổ.

 Bao năm dầu dãi nắng mưa trên xứ lạ

Ta sẽ như chiếc lá rục rã bên đường.

Ta chỉ tiếc rằng, đến ngày ta gục ngã

                   Ta không được nằm vào lòng đất quêhương.


Hoa Đô, 2022

Trần Công/Lão Mã Sơn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét