Thứ Năm, 14 tháng 9, 2023

Lời Ru Con Của Người Mẹ Da Vàng - Thơ - Nhạc NGÔ MIMH HẰNG - Trần Chương LươngRu con, ai hát bên đời
Từng câu, từng tiếng sầu rơi... Tiếng lòng!
À ơi, con biết hay không
Cha con vì núi, vì sông, vì nhà
Oai hùng lửa đạn xông pha
Giữ gìn bờ cõi sơn hà Việt Nam
Chẳng may vận nước lầm than
Xâm lăng, lũ giặc bạo tàn cướp quê
Rừng sâu, ngục thẳm tứ bề
Cha con giặc nhốt, chưa về cùng con...

À ơi, con ngủ cho ngon
Để mai khôn lớn con còn cứu quê
Hóa Giang, con tiếp câu thề
Chưa tan giặc nước, chưa về bến sông!
Cứu dân thoát cảnh khốn cùng
Năm châu không hổ đứng trong cõi người
Mở gương quốc sử mà soi
Kiên cường, bất khuất là nòi Việt Nam!

À ơi, con ngủ cho ngoan
Lời ru, tiếng mẹ da vàng, lênh đênh
Cha nay bọt sóng đầu ghềnh
Hùm thiêng nuốt hận, phong trần thi gan
Từ ai bức tử giang san
Ba miền đất nước bẽ bàng, đớn đau
Dựng cờ quang phục ngày sau
Tương lai, hy vọng, đặt vào nơi con....

À ơi, con ngủ cho ngon
Ngủ say trong giấc mộng tròn, mộng xinh
Để mai thức với bình minh
Vươn vai cho cuộc chuyển mình núi sông!

Ngô Minh Hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét