Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Muôn đời tạc dạ ghi lời núi sông! - Thơ TS Đặng Huy Văn(Lời khấn và cảm nhận trước Lăng Ngô Vương vĩ đại)  

Ngàn năm Bệ Hạ nằm đây
Thưa Ngô Vương, hỏi thời này lạ chưa?

Người đần thì được làm vua
Học hàm học vị bán mua dễ dàng

Cúi luồn hơn hẳn tài năng
Bạc vàng trên cả họ hàng người thân
Kẻ gian rao giảng nghĩa nhân
Những người chính trực thì gần nhà giam


Lọc lừa chễm chệ cửa quan
Dân lành khiếu kiện kêu oan nối đời
Ngai vàng chót vót thích ngồi
Giặc Tàu giày xéo giống nòi mặc ai!

Ngô Vương có nhớ những ngày
Ngàn năm Bắc Thuộc đọa đày cần lao
Núi xương, sông máu đồng bào
Ghi danh tên tuổi biết bao anh hùng

Mà giờ chúng đổ xuống sông
Để xây nên vị “anh hùng thân Mao”
Thờ điện lớn, viếng lăng cao
Ngày ngày rước đón đồng bào ghé thăm

Mà quên Lăng Mộ ngàn năm
Thờ Ngô Vương chốn Đường Lâm xứ Đoài!!!
Tàu kéo vào giúp những ai?
Phải chăng để giúp giống loài sói lang

Tham lam cố giữ ngai và

Cho bầy bán nước Việt gian lụy Tàu
Mà quên Bắc Thuộc khổ đau
Ngàn năm giày xéo đồng bào trời Nam

Khiến Ngô Quyền uất hờn căm
Làm nên trận Bạch Đằng Giang lẫy lừng
Trước Lăng kính lạy anh hùng
Chỉ cho dân Việt chặng đường tương lai!

Vua rằng, còn đất còn trời
Còn dân tộc Việt còn người đồng tâm
Chống Tàu truyền kiếp ngoại xâm
Đập tan bè lũ buôn dân hại người

Trăm năm chỉ một lần thôi
Khi vận nước đến nhất thời đứng lên
Phá cùm gông đập xích xiềng
Quyểt giành quyền sống thiêng liêng mỗi người

Đuổi về rừng lũ đười ươi
Bao năm giày xéo giống nòi Việt ta! 
    Và thêm, hỡi giặc Hán Hoa!
Chúng bay hãy xéo về nhà làm ăn

Để cho dân Việt kết đoàn
Đứng lên xây lại giang sơn đẹp giàu
Trường-Hoàng Sa trả ta mau
Nếu không muốn bị dìm vào Biển Đông

Diên Hồng khai hội non sông
Năm Châu con Lạc cháu Hồng về đây

Cùng nhau đoàn tụ sum vầy
Tự Do, Dân Chủ…tương lai rạng ngời!

Ngô Vương ơi cám ơn Người
Muôn đời tạc dạ ghi lời núi sông! 

(Ts Đặng Huy Văn - Hà Nội, 29/11/2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét