Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

SỬ VIẾT TÊN ANH, TRẦN VĂN BÁ - Thơ Như Thương


Hồi chuông gióng, lệnh tử hình - tin dữ
Áo sinh viên nhuộm thẫm máu hùng anh
Sông núi Việt, đất hồn thiêng bất tử
"Ta còn sống đây" vang động lũy thành

Giờ hành quyết Saigon buồn rưng rức
Tuôn lệ sầu theo dòng chảy cuồng phong
Dòng máu đỏ từ trái tim tràn ngực
Thấm máu đào dâng đất mẹ mênh mông

Hỡi bạn trẻ, tiếng lòng Anh hiệu triệu
"Mưa phải từ lòng đất mẹ mưa lên"
Cả thế giới sẽ nhìn và sẽ hiểu
Dân tộc mình đâu luồn cúi: Đứng lên!

Anh đã viết sử xanh bằng xương máu
Sử viết tên Anh - viên ngọc sáng ngời
Khi nước mất, tang trắng người đau đáu
Để tang Anh, dân tộc tiếc ngàn đời

Như Thương
(Viết nhân ngày giỗ Anh Trần văn Bá

8 tháng 1, 2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét