Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Chiếc Lá Vàng - Thơ Nguyễn Văn Hà


Tôi thấy tôi thuơng chiếc lá vàng,
Mỗi mùa thu đến gió thu sang,
Cỏ cây mờ nhạt đường hoang vắng
Lá vàng trôi dạt tiếng thời gian
 
Tôi thấy lòng se lúc nắng tàn
Khi hoàng hôn lịm ánh chiều tan
Nhớ ai nhìn áng mây lờ lững
Mà tiếc mà thuơng chuyện bẽ bàng!
 
Tôi thấy đời như chiếc lá vàng
Trầm luân một cõi vẫn còn mang
Đêm thâu trông ngóng, ngày nhung nhớ
Tục lụy trần ai chốn thế gian
 
Tôi biết, tình như chiếc lá vàng
Trái sầu đơm mộng, lá vàng rơi,
Lá rơi từng chiếc, rơi từng chiếc,
Rơi cả tình tôi, mộng võ vàng...

Nguyễn Hà
Mùa Thu Melbourne

17 Tháng 4, 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét