Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

MỘT CÕI MÊNH MÔNG - Thơ Đông Hương Tônnữ


em về một cõi mênh mông
trên tay còn giấu gói buồn bâng khuâng 
hai tay ôm nhánh châu trần
hôm anh bỏ lại bên đường qua em
 *
thổi sao, hái ánh trăng đêm
thắp lên ngọn nến soi em lối về
thương yêu muôn kiếp trị vì
ngôi anh không thể ai vào thế đâu
*
em mang lên cõi nhiệm mầu
 anh cho tấm áo sắc màu tuổi Xuân
nét môi ngào ngọt chiếc hôn  vài giây lưu luyến tròn vuông ấm nồng
 *
em về một cõi tâm đồng
đem theo hết gói thơ hồng trăm năm
và quà sính lễ tim anh
mang ơn anh chọn em làm kỷ tri
đônghươngtônnữ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét