Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

THÔI THÌ THÔI - Thơ Ó Biển LÊ CHIẾU


 

Thôi thì thôi một tiếng "Ừ"
Nhẹ nhàng gửi lại kể như ... xong rồi
Em vò nát trái tim tôi
Chiều cô đơn vẩn vơ ngồi mé sông...
Trời sinh chi những đường cong
Bước đi uốn éo bận lòng nam nhi
Ngực căng gối mộng xuân thì
Tức mình sao ngó làm chi cho phiền
Em làm bộ rất tự nhiên
Cho lòng tôi cứ đảo điên tơi bời
Bây giờ chỉ biết hỏi Trời
Gửi em hồi đó vô đời tôi chi?

Ó Biển 227 LC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét