Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

DUYÊN-NỢ NGHIỆP-BÁO - Thơ Minh Lương TMS

Inline image 1
 
 
Sanh ra đời trả nợ
Do duyên nghiệp kiếp nào!
Vì nhân tạo đời trước
Bây giờ trả nợ nhau.
 
Cha mẹ và con cháu
Phải trả nợ cho nhau
Không phải tự nhiên gặp!
Do nghiệp báo đời nào...
 
Vợ chồng duyên tiền kiếp
Đời nầy gặp lại nhau
Yêu nhau vì duyên nợ
Không phải trời định đâu!
 
Sống là phải trả nợ
Xảy ra rất tự nhiên
Luật luân-hồi nhân-quả
Có thể thấy hiện-tiền.
 
   Đời nầy phải đau khổ
   Nhân kiếp trước tạo ra
   Không oán trách ai cả!
   Luật nhân-quả ta-bà.   
 
Cuộc đời tạo nghiệp tốt
Quả lành hưởng mai sau.
Không gì tự nhiên đến!
Có nhân-duyên nhiệm-mầu.
 
Đời nầy gây nghiệp xấu
Hậu quả trả nợ mau
Bị tai-ương đau khổ
Không phải tình cờ đâu!
 
Sống không tạo nghiệp mới
Trả nợ xong ra đỉ 
Không tham ái vướng mắc!
Chẳng vương-vấn sầu-bi.
 
Nên tránh gây nghiệp ác!
Quả thảm-sầu mai sau
Không thể nào thoát khỏi!
Luật nhân-quả nhiệm-mầu.
 
Sống nên tạo thiện nghiệp
Trần gian mãi vô thường
Ra đi mang nghiệp báo
Phúc lành hết đau thương.
 
Minh Lương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét