Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Tình Đồng Quê - Thơ Chương Hà


GÁNH DƯA

Sao lẽđẽo theo tui hoàvậy
Biểhổng ưng mà cứ ỉ ôi
Đợtớnhàtía quơ chổquéđã đời
Mới chịu chạy hay sao hổng biết
Thấtộnghiệp nên tui nóthiệt
Mặkhờ câm, thấghéquá trời
Tui làbộ chớ bị thương rồi
Ghé vai gánh, phụ tui mộđổi
Dìa gặtía, thương ai ráng nói

 DÁCẢI

Muốn yên nhà nên nghe lời vợ
Người xưa nói vậy hổng nghe sao?
Tui thương anh, nhịn nhục đã lâu
Coi chừng lúc vỡ bờ, tức nước
Nóphảquấy cho mà liệu trước
Hiếđáhoài thiên hạ cười chê
Nhịn vợ lời, chớ thiệt thòi gì
Theo bè bạn bê tha mới bậy

HỐTHÚC

Thủng thẳng rồi tui trả lời nhe
Tốhậu thư gì mà tới tấp
Biểưng đại làm sao nói được
Chuyệcả đời hệ trọng chớ không
Đâu có như mèmả gà đồng
Đuổnà quá là tui trốmất
Hổng được thương mà còxí hụt

THẤP CAO

Vừa thấp lùn, lại quê một cục
Hổng sợ chi chồng thấp vợ cao
Đủa so le coi được hay sao
Đi với nhau vò đầu , vícổ
Dừa nước với dừa xiêm khác cở
Tui hổng ưng cứ ép làm gì
Để thiên hạ dèm pha, đàm tiếu
Ngắcả khúmà không chịu hiểu

KẸO DỪA

Cho anh mộcụkẹo dừa
Anh cứ mút thử lọc lừa ngọt chua
Tình em , kẹmậbiết chưa
Ngọngàquá mức chửa vừa lòng anh
Phải sao mới thiệt chân thành
Ruột gan móhếđể dành anh coi
Trái tim em cũng mặmòi
Nồng nàn,say đắcả đờvì anh

Chương Hà

1 nhận xét: