Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Khóc Mẹ - Thơ Trần Quốc Sỹ 
Mẹ hỡi, mẹ ơi, mẹ mất rồi
Tim con quặn thắt lệ tuôn rơi
Mẹ đi cõi Phật lòng thanh thản
Con ở trần gian dạ rối bời
Ngày ấy xum vầy muôn hạnh phúc
Bây giờ chia cách vạn đơn côi
Đêm nay sương lạnh hồn tan nát
Khóc mẹ, niềm đau suốt một đời

Trần Quốc Sỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét