Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

TRÁI TÁO TÌNH YÊU - Thơ Nhạc Nghiêu Minh 
Khi tình yêu
Như người mù rong chơi
Trong thành phố đèn màu
Với một trái tim phơi
 
Khi tình yêu
Mang bụi đường gai chông
Trên con tàu lạc hướng ga trông
Và đêm bắt đầu bão giông
 
Ôi tình yêu
Như trái cấm xa xưa
Hai linh hồn ngồi đây
Chỉ còn yêu nhau trăm năm
 
Hãy mang vạt nắng chiều
Để bước vào đời nhau
Soi vùng mắt sâu
Ai mang theo lời kinh
Gieo vào cõi ngục hình
Để ngày ngày xưng tội
Dù không phải tội chính mình
 
Ôi tình yêu
Như trái cấm xa xưa
Hai linh hồn ngồi đây
Chỉ còn yêu nhau trăm năm.
 
NGHIÊU MINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét