Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

THANHKS GIVING LỄ TẠ ƠN - Thơ NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

image

Xin cảm tạ Đấng toàn năng Thượng Đế
Đã tạo thành Thái Dương Hệ, càn khôn
Rất nhiệm mầu, phân sáng tối, ngày đêm
Ban Thần Khí vào xác hồn nhân loại.
 
Xin cảm tạ lòng nhân từ  quãng đại
Đầy  lòng nhân của thế giới tự do .
Cứu thuyền nhân đang chết đuối xa bờ
Được sống lại đem về nơi quán trọ.
 
Xin cảm tạ những ân nhân cứu trợ
Bảo lảnh người từ cõi tử hồi sinh ,
Xóa đau thương làm sống lại ân tình
Lời ước nguyện đã trở thành hiện thực.
 
Xin cảm tạ toàn nhân dân Mỹ Quốc
Đã giang tay rộng mở rước lưu vong,
Sống hòa đồng trong cuộc sống thủy chung
Rất bình đẳng và vô cùng thắm thiết.
 
Xin cảm tạ những oan hồn đã chết
Trên rừng sâu hay đáy biển đại dương ,
Tìm Tự Do phải lìa bỏ quê hương
Vì  lý tưởng là hành trang cứu nước.
 
Xin cảm phục những anh hùng phục quốc
Đang ngày đêm nuôi mộng ước vá trời
Thề quyết tâm làm cách mạng đổi ngôi
Cứu đất nước khỏi tay người Tàu Cọng.
 
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
  Thanksgiving  24/11/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét