Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

TƯỞNG-NIỆM THI SĨ BÙI GIÁNG - Thơ Ý Nga


*
“Ta đi còn giữ đôi giòng
Lá rơi có đợi ở trong sương mù”
Thơ Bùi Giáng
*
Người đi còn gửi đôi giòng,
Lá rơi, rơi đẹp tấm lòng nên thơ
Người về, về với cõi mơ,
Tỉnh cơn điên dại, cặp bờ Giác chơi.

Sen thơm cửa Phật gọi mời
Trẻ thơ hành-khất bời bời nhớ thương
Miếng ăn người vẫn nhịn-nhường,
Chia cơm cơn đói, góp hương nụ cười
Thay dân, người đã góp lời
Những câu cuồng nộ tuyệt-vời chí trai

Chân quỳ bệ vệ cùng ai*
Êm-đềm giọt lệ hai tay nâng giùm
Phải chăng chỉ một chiếc cùm,
Trói cả dân-tộc… phải đùm bọc nhau?
Phải chăng lẫn lộn vàng thau,
Ưu-phiền tích lũy, thi hào hóa điên?

Ý Nga, 7.10.2005.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét