Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Thơ Ai Cơ hoạ lại Bài Cảm Thán của Trần Văn Lương

Đà chồn chân mỏi vó,
Đời tha hương đây đó...
Mối sầu nhà vẫn vương,
Vầng thái dương chưa ló!
Hận trước ngút trời mây,
Giặc nay đầy lối ngõ!
Nhạn trắng ngậm ngùi bay,
Hồn loay hoay lối cỏ...
     Ai Cơ
kính họa bài:  
      Cảm Thán
 Nhân Lễ Tạ Ơn 2016 

Thời gian nhanh nhịp vó,
Bốn mốt năm rồi đó.
Mộng nhỏ mãi dây dưa,
Buồn xưa hoài lấp ló.
Dẫu vò võ nhớ nhà,
Đành xót xa quên ngõ.
Lặng ngó cánh chiều bay,
Lệ già lay xác cỏ

Trần Văn Lương
       Cali, 11/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét