Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Chờ em, em sẽ đến - Thơ Nhạc Quách Như Nguyệt


Em sẽ đến dù trời mưa hay nắng
Dù mây mù ủ rũ hay bầu trời trong xanh
Dù sương sớm phủ che hay bão tố vây quanh
Dù gió cuốn nộ cuồng hay êm đềm lơi lả
Đông lạnh cóng hay Thu buồn tơi tả
Hè nóng bừng hay Xuân thắm buông lơi
Em sẽ đến, muốn gặp lắm anh ơi!
Bao nhiêu năm mình lỡ hẹn lâu rồi
Em sẽ đến, một nửa đời qua mất
Một nửa đời còn lại có cho nhau?
Em sẽ đến dù bất cứ giá nào
Gặp lại nhau dù ngỡ ngàng nhận diện

Em sẽ đến, chờ em, em sẽ đến
Dẫu muộn màng, mình có nửa đời sau
Nhớ chờ em dẫu tình có thương đau 
Chờ đợi em như thuở nào vẫn đợi 

Em bây giờ khác em ngày xưa lắm! 
Anh bây giờ còn phong độ như xưa?! 
Em sẽ đến gặp lại người ngày cũ
Đến gặp nhau chắc hẵn sẽ ngậm ngùi!

Như Nguyệt
Wait for me, I'll be there 
Translated by Wissai/NKBa'

I'll be there, whether rain or shine
Clouds hang over or clear blue sky
The city wrapped in fog or shaken by storm
Winds blow violently or gently according to the norm
Shivering winter or depressing fall
Sultry summer or gentle spring
I'll be there, definitely be there
So many years missed appointments we shared 
I'll be there, now half my life was gone
Would our remaining half also withdrawn?
I'll be there no matter what the price
Even in embarrassment or cry
I'll be there, wait for me, I'll be there
Even late, our life's second half waiting to be shared
Wait for me, even if you're still in pain
Wait for me, as you always did, without complaint
I'm not the same as I used to be
Your looks haven't changed in any degree?
I'll meet my man of yesteryear 
No doubt we'll be drowned in tears!

Wissai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét