Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

NHỮNG NGƯỜI CON TỔ QUỐC - Thơ TRÚC LANG OKC
Hãy đứng dậy những người con Tổ Quốc ? 
Đất Nước nầy  đó chính thật  là Ta ! 
Đừng ngủ quên để đánh mất  Sơn Hà ? 
Tổ Quốc đó ? Là Chân Trời cửa ngỏ ! 
Nơi PHẨN NỘ không dung tha Quỷ Đỏ ? 
Xác quân thù ? Thây sặc sụa mùi tanh ! 

Hãy đứng lên thách thức với trời xanh, 
Đem bão tố lập loè vang sấm sét, 
Phải đối mặt căm hờn bằng lửa thét, 
Bằng trái tim đạn pháo súng lên nòng 
Những người con Tổ Quốc Hịch Diên Hồng ? 
Quyết không để tóc Xanh đầu sớm Bạc ! 

Diệt tận gốc lũ gian manh Hán tặc, 
Chúng nuôi ong tay áo quá lâu ngày ! 
Phải triệt ngay tiếng than khóc hôm nay ? 
Quyết đẩy mạnh Dân xuống đường giữ Đất ! 
Không mất mát kéo dài quên sự thật ? 
Khi Non Sông tờ giấy lộn ? Cơ Đồ ! 

Phải đứng lên cởi bỏ họa vong nô ? 
Ta đâu phải trái tim không biết nhục ! 
Để ngước mắt cúi đầu xin khuất phục, 
Một ngàn năm chưa đủ ! Há hay sao ? 
Bọn bưng bô lũ châu chấu cào cào, 
Đâu phải sợ đám muỗi ruồi quấy rẩy ? 

Hãy đứng dậy cho mắt Người ngó thấy ? 
Thành thi ? Thôn quê ! Tứ hải ? Ba miền ! 
Sông núi - Bờ lau – Miếu Tổ - Thiêng liêng ? 
Đâu đến nỗi ? Sậy úa thân mất gốc ! 
Trước vũ bão đạp bằng cơn xoáy lốc, 
Lấp đồng lầy ? Chín mươi triệu Rừng Người!!! 

TRÚC LANG OKC 
Thu Đinh Dậu 2017 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét