Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Chùm Thơ Ý Nga - Mừng Người Dép Chửa Đứt Quai
MỪNG NGƯỜI 
DÉP CHỬA ĐỨT QUAI

Hỏi người xách dép chạy đâu?
Đeo toàn bạc cắc cả xâu nặng nề.
Bảo rồi: tỵ nạn đừng về
Quốc Gia, cộng sản vụng về học thêm?
*
Cộng ăn chả, chẳng trả nem
Ruột-non-ngàn-dặm” tiền đem về hầu
Cung bao nhiêu đủ mức cầu?
Nào đâu một đảng! Việt, Tàu cả hai.
*
Mừng người dép chửa đứt quai
Đôi chân lành lặn, hình hài còn nguyên!

Ý Nga*25.5.2017


THƯƠNG CA
 Thơ: Ý Nga,
Nhạc & trình bày: Dân Chủ Ca,


 
THƯƠNG VÔ LƯỜNG 
HOA CỐ HƯƠNG

Nhành tre, bờ ruộng, đường mòn…
Nhớ từng nét cỏn còn con quê nghèo
Tại sao tất cả cứ theo?
Cả hương con cá bóng kèo kho tiêu,
Bàn tay Mẹ đậy cái niêu,
Sợ con mèo mẻo mèo meo ăn giùm.
*
Ước chi tháo sạch gông cùm
Con về nhìn lại những chùm Hoa Quê!
 
Ý Nga, 10-10-2014


 
NHÀ NÔNG KHÔNG NO?
 
Trông nom đồng áng, hoa màu…
Dắt trâu, gánh mạ… công đầu nhà nông
Thức khuya, dậy sớm thu, đông…
Gánh phân, bón ruộng… nhọc công vun trồng
Để nuôi Việt Cộng “cha ông”
Công, nông, các cấp: đại đồng đói chung!
 
Ý Nga, 10-10-2014DẸP CHO RỒI
 
Lenin bị giật sập rồi
Lăng Hồ cũng dẹp đi thôi! Chờ gì?
Nào đâu tốn tí tì ti
Bao nhiêu vô bổ, cầu kỳ: tiền dân
Người canh, kẻ gác xoay vần
Phết son, sơn phấn đỏ rần, khoe chi?
 
Ý Nga, 10-10-2014


 
BÁNH VẼ 
CÒN CHIÊN?
 
Hay lý luận rắc rối
Chúng tự làm khổ thân
Đâu có ai thúc hối
Mà xấc láo, kiêu căng.
 
Đã hồ đồ, ngây ngô
Còn ngu si, ngớ ngẩn
Bánh vẽ mà xúm vồ?
Tham ăn này bất tận!
 
Chút việc làm cỏn con
Cũng “chiên, xào” cho dòn
Món ăn bày hạng bét
Còn tuyên truyền: -Rất ngon!
 
Ý Nga, 10-10-2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét