Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

MỒ CÔI - Thơ Hoàng Long


Image result for hình ông Trường Chinh Đặng xuân Khu
Việt Minh giết Cha anh
Khi anh đầy tháng
Mẹ còn yếu
Mẹ càng yếu hơn
Mẹ bệnh
Vài năm sau:
Mẹ mất
Anh mồ côi Cha Mẹ khi anh vừ biết nói
Anh hỏi :Cha Mẹ đâu ???
Anh kể tôi nghe
Hai bờ mi anh ướt
Tôi cũng đưa mắt nhìn về một cõi xa xăm
Nhờ có bà Cô
Quản lý taì sản
Nuôi cháu con ăn học
Anh đã thành danh
Nhưng cũng không vui mấy

Thiếu tiếng nói ngọt ngào của Cha
Thiếu bàn tay âu yếm của Mẽ
Các ban ơI
Có tình thương nào cao quí hơn tình thướng Cha Mẹ ?
                      Không
Có người nào không biết thương không biết kính Mẹ Cha ?
                       Có :
             -Người Cọng Sản Việt nam
                 
                    Một chín năm ba
                    Cải cách ruộng đất
Trường Chinh Đặng Xuân Khu trên bàn chủ tọa
"Ngài" đã buộc tội Cha Mẹ "ngài" địa chủ ,bóc lột dân nghèo!!
Mẹ già nghiến răng -Nước mắt đầm đìa
Khu vẫn lạnh lùng
                    Mẹ già quát lớn :
                    Đặng Xuân Khu
                    Đặng Xuân Khu
                    
Khu vẫn lạnh lùng
Đâu phải là người
Hò Chí Minh và các đồng chí của Khu
Cũng thế thôi
Hoàng Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét