Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Gió Cuốn Đi - Thơ Nguyệt-EmXưa
Gió cuốn đi
và em cũng bay
Ngàn đêm như một
Đêm tỏ bày
Nhớ ơi là nhớ người xa cách
Nơi chốn trùng xa em có hay
Ta xa người
Đêm mưa mau
Nhạt nhoà lệ ướt 
Hàng cây sầu
Ngủ vuì giun dế ôm lau lách
Sao rụng chôn đời
Mắt chim câu
Gió đã cuốn đi
Bên dòng sâu
Ngồi thương ngày cũ
Phút ban đầu
Mùi hương còn ở lòng thiếu nữ
Sao vướng vào đêm
Đêm thật sâu
Gió đã vô tình
Mây vô tư
Tháng ngày đun lạnh 
Hỡi Chân Như
Ai tâm hồn nát còn sung sướng
Ta đóng cửa lòng, một âm ...ư


Nguyệt-EmXưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét