Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

VÒNG EO GIAI NHÂN - Thơ Như Thương


Inline image 1

Ừ thôi em ngủ với đêm
Con trăng cũng khuyết, cũng mềm lòng son
Nét cong vòng nguyệt có mòn
Hay trăm năm vẫn lên non với tình
Từ đêm lục bát đứng nhìn
Cõi rừng đổ lá rụng nghìn tiếng ngân
Khẽ thôi kẻo vướng bụi trần
Trên em da thịt tần ngần... lá rơi
Hồn ta rượu cạn rối bời
Ngực em vừa chớm nhú chồi hồng hoang
Ta như quỵ bước hoang đàng
Giang hồ đã lỡ trễ tràng gặp em
Đêm nghe thơ lạc ngoài thềm
Buộc chi tà áo đã mềm lả lơi
Thế gian khép lại đất trời
Vòng eo em tựa một đời giai nhân

Như Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét