Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Thiền Trà - Như Nhiên Thích Tánh Tuệ


Núi là núi, sông là sông 
Thiền là một tách trà nồng trên tay 
Nước là nước, mây là mây 
Thiền là hiện hữu phút giây đang là. 
Tây phương vốn giữa ta bà 
Khác nhau một niệm Phật ma đổi dời. 
Đạo là đạo, đời là đời 
Nhịp nhàng song vận không rời khỏi nhau 
Nơi hạnh phúc ẩn niềm đau 
Bên dòng lệ khổ có câu kinh huyền. 

Động là động, thiền là thiền 
Cái nhìn Như Thị thôi phiền nắng, mưa. 
Thực tại trôi giữa đời mơ 
Một dòng sương khói đôi bờ nhị nguyên 
Trăng rơi xuống tách trà thiền 
Ai cười vỡ mộng nơi miền tử, sinh.. 

Như Nhiên - Th Tánh Tuệ 
(Bhutan Sept 2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét