Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

Thơ hoạ Tiểu Bảo, Hương Saigon, Nguyễn Hữu Tân, Hải Phan, Tím, Trịnh Cơ, Doãn Thường, Nguyễn Trọng Khiêm, Trần Quốc Việt, Tố Nguyên
Chờ Vong Quốc

Mai nầy mất Nước có buồn không ?
Nghĩ tới nhân-dân phải chạnh lòng
Nữ-tử thương thân mi khép kín
Thất-phu tủi phận giọt sầu đong
Quê-hương oằn-oại chờ cơn loạn
Tổ-quốc lanh-chanh chẳng cách thông
Dân-tộc lầm-than vì cộng-phỉ*
Cách gì có thể cứu non-sông ?!

Tiểu Bảo
3-1-2018

Huong Saigon hoạ thơ của Lá
Bài hoạ 

Một bài hịch sánh ngàn viên đạn

Văn vận của thù có độc không?
Ngồi nghe im tiếng có an lòng?
Thế “Xuân Thu” đó đành buông kiếm
Thời “Chiến Quốc” kia, phải gạo đong
Cung kiếm buông rồi nghênh chẳng đặng
Thơ văn viết mãi vẫn còn thông
Một bài hịch sánh ngàn viên đạn
Đánh bọn cộng tà cứu núi sông

Hương Saigon cẩn hoạ
(01/03/20180


Ngồi đây nói mãi cũng như không.
Phải có làm chi mới hả lòng.
Đàn áp trình thư còn lận đận,
Nhân quyền tố cáo mãi long đong
Hội đoàn chia rẽ đêm còn chửi,
Tổ chức họp bàn sáng chẳng thông.
Sắp tới rồi đây năm hai chục,
Còn không nước Việt, há chi sông.


Bài Xướng

CHÚNG SẼ BÁN DẦN HẾT NÚI SÔNG

Lũ cộng tham tàn khốn kiếp không? 
Tiền muôn bạc vạn chẳng vừa lòng
Công an xa xí xài tiền cướp
Dân chúng bần hàn chạy gạo đong
Kẻ sĩ hiền nhân nhà chẳng có
Tham quan trọc phú chữ chưa thông
Nếu mà cộng sản còn tồn tại
Chúng sẽ bán dần  hết núi sông

Huong Saigon 
(12/30/2017)

Bài Hoạ # 1


CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA RẠNG NON SÔNG

Việt Nam sông núi có còn không ?
Nghĩ đến quê hương thật đắng lòng
Tội ác tà quyền không đếm xuể
Dân oan nỗi khổ lấy chi đong
Gìn Nhà giữ Nước TÂM cần nhớ
Diệt Cộng chống Tàu TRÍ phải thông
Dân Chủ Nhân Quyền luốn hướng tới
Cờ vàng chính nghĩa rạng non sông

NGUYỄN HỮU TÂN
cẩn họa cùng HƯƠNG SÀIGÒN


Bài Hoạ # 2

Đảng cướp lần hồi bán núi sông!..
Toàn Dân "Việt Tộc" có hay không!!!..
Nhà tan nước mất dần tay cướp!..
Tuổi trẻ cơ hàn cứ mãi đông!!!..
Hiếu học.. chân nhân, ngồi xó bếp!..
Mua quan.. bán chức chữ sao thông!!!..
"Nghe đây".. vịt cộng, mà không chết!!!..
Nước VIỆT NAM mình tuột số không!.

Hải Phan. Lính già.

Bài Hoạ # 3

Nhức nhối ?!

Rồng Tiên sắp mất đó hay không ?!
Nữ kiệt , anh hào nhức nhối lòng ?!
Thống nhứt miền Nam : sao lận đận ?!
Thanh bình cả nước : phải long đong ?!
Lòi "cha" Việt cộng "ngu" khoe giỏị
Lộ "mẹ" Ba Đình "dại" tưỡng thông.
Trí thức đâu "gồi" mau : đứng dậy ?!
"Đồng tâm nhứt trí" cứu non sông ?!

Tím

Bài Hoạ # 4

RỒi CHẲNG CÒN GÌ NÚI VỚI SÔNG

Bọn Vẹm ươn hèn, đốn mạt không ?
Cong lưng  bán nước để mua lòng
Giặc Tàu cha mẹ không cần đếm
Dân Việt tôi đòi vẫn phải đong
Chẳng lẽ buông xuôi vào ngõ bí
Nên đành xoay xở kiếm đường thông
Đất đai lãnh hải ta dâng tuốt
Rồi chẳng còn gì núi với sông ! 

Trịnh Cơ (Paris)
31/12/2017

Bài Hoạ # 5

LÀM SAO!


Coi kìa lũ cộng có tham không?
Cướp đoạt không ngừng đau đớn lòng
Nội địa vét vơ dân khổ sở
Ngoại vi đóng góp quỷ long đong
Lụy Tàu chịu đựng bao điều tắc
Nhờ Mỹ thảnh thơi mọi sự thông
Gió đã xoay chiều nay mới rõ 
Làm sao bán được núi cùng sông!

Doãn Thường 
Pasadena 31-12-2017

Bài Hoạ # 6

   DIỆT CỌNG CỨU NƯỚC


  Nước mất nhà tan có thấy không ?

  Rẩy đầy cảnh tượng qúa đau lòng.

  "Phọt Mô"(*) xả thảm ...sao lường tính ?

  "Bô Xít"(**) gieo sầu....có thể đong ?

  Qủy đỏ bụng trương còn chẳng thỏa

  Dân đen mắt mở vẫn chưa thông !!!

  Đừng vô cảm nữa, chung tay lại

  Diệt cọng nô, đòi lại núi sông.


  Ngày cuối 2017

  Nguyễn trọng Khiêm Bài Hoạ # 7


 Cộng NôNước nhà đem bán - nhục hay không?
Dân chúng lầm than - chẳng xót lòng
Đói rách lòi xương  - sao cứ bóc ? 
Nghèo nàn ló đít - lấy gì đong?
Đảng viên yêu bạc  - đầu tiêu hết 

Cán bộ mê vàng -  óc chẳng thông
Chúng cứ góp gôm cho chật bị
Cộng nô thờ Chệt - hại non sông.

Thảo Chương Trần Quốc Việt

Bài họa # 8

BỎ ĐẢNG CỘNG CỨU NON SÔNG

diệt Tầu, ! súng đạn cũng bằng không
Hán hóa nghin năm nát bấy lòng
làm lụng đời Dân sao vất vả
mài nghiên Nho sĩ mãi long đong
tôn Tôi , phản đạo đầu ngu đặc
khinh Tổ , vô tâm trí chẳng thông
bỏ Đảng Cộng gieo mồng mấm cả
đồng bào thức tỉnh cứu non sông .

Tố Nguyên ( 01/01/2018 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét