Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

Trong Ta Luôn Có Sài Gòn - Thơ Giáo Già
Trong ta luôn có Sài Gòn
Và em, em vẫn như còn quanh đây
Phần ta thèm quá cơn say
Chai bia con cọp trước ngày bảy lăm [1975]

Thèm tay thay gối ta nằm
Kể em nghe chuyện còn tằm nhả tơ
Đọc em nghe lại bài thơ
Chất thương chất nhớ cơn mơ tràn bờ

Thư Cho Con viết từng tờ
Bốn hai [42] năm vẫn còn chờ nhả tơ
Thời gian vào cõi ơ hờ
Bóng trường không cũ không mờ hình em

Bốn hai [42] năm vẫn mãi thèm
Đường xưa nhà cũ người quen đứng chờ
Quàng vai âm ấm lá cờ
Vàng như sắc nắng sáng bờ Mương Khai

 [ngày đông Elk Grove, 01182017]


GIÁO GIÀ
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét