Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Hãnh Diện Được Mang Dòng Máu Việt - Thơ Song ngữ - Lạc Thủy ĐỖ QUÝ BÁI và Ái Nữ
Tôi vốn sinh ra ở nước này 

Nhưng sao hồn chẳng để nơi đây ,
Chỉ nghe thăm thẳm trong tiềm thức 
Tiếng VIỆT NAM vang vọng mỗi ngày 

Này lời âu yếm mẹ ru êm ,
Này tiếng cha ngâm vạn nỗi niềm ,
Này nhạc Phạm Duy khơi lối mộng 
Dìu tôi du nhập cõi Thần Tiên

Thần Tiên xứ ấy có Âu Cơ 
Giúp Lạc Long Quân dựng cõi bờ ,
Một bọc trăm con gây giống Việt 
Non sông Hồng Lĩnh đẹp như thơ 

Như thơ như họa truyện Sơn Tinh 
Để giữ người yêu mãi cạnh mình ,
Đã trổ phép thần xây núi Tản 
Giữa trời hùng vỹ đứng oai linh 

Oai Linh ai sánh nổi Thần Quân 
Nhổ trúc  La Ngà giết giặc Ân
Mượn ngọn Sóc Sơn làm bãi phóng 
Phi thuyền Thiết Mã thoát trầm luân ...

Trầm luân Trọng Thủy Mỵ Châu ơi  ! 
Bể ái lênh đênh dễ mấy người 
Như được Tiên Dung cùng Đồng Tử 
Đưa dân Dạ Trạch tuốt lên trời 

Lên trời để lại dưới nhân gian 
Triệu triệu con hiền với cháu ngoan 
Bờ cõi mở mang xây nghiệp tổ 
Huy hoàng ròng rã bốn ngàn năm ...

Bốn ngàn năm văn hiến có dư 
Biết bao Trưng Triệu những anh thư ,
Biết bao Thường Kiệt ,bao Hưng Đạo 
Tô đẹp giang sơn rạng sắc cờ 

Sắc cờ Phấp phới ngập năm châu 
Hướng dẫn Rồng Tiên khắp địa cầu
Quyết chí dựng xây non nước Việt 

Da vàng máu đỏ xót thương nhau .


Mười lăm năm lẻ ở Hoa Kỳ ..
Tôi vẫn mơ màng giấc nửa khuya 
Hãnh diện được mang dòng máu Việt 
Cùng chung huyền sử nhiệm mầu kia 

LTĐQB và con gái 
********


PROUD TO BE A VIETNAMESE 

I was born in this beautiful country 
But within its borders my soul doesn't want to be
Because from the deepest of my subconsciousness
The word "Vietnam" is echoing dịstinctively and endless

Lịstening to my mother's sweet lullaby 
Then to my patriotic father's melancholic cry,
My mind is carried away by Phạm Duy 's music 
To the fairy land full of stories so idyllic 

The idyllic stories tells me the wonderful mother Âu Cơ 
Who hatched one hundred children to help Lạc Long, an oriental King Arthur 
To build and give birth to a whole new nation ,
The nation on the Crimson Ridge is always the source of my adoration 

I adore  the Tản Viên Mount Spirit
Who to keep his Love so quixotic 
Built the Vietnamese Olympus 
Overlooking all of Asia just like Zeus 

As Zeus ,the famous celestial soldier 
uprooted bamboo trees to chase away the Ân invaders 
Then using Mount Sóc as a launching site 
Flew his iron horse fleeing the earthly love and all its might

Fleeing the earthly love and all its might.Oh lovers Trong Thủy , Mỵ Châu 
Lost in the affectionate sea ,not too many ,though 
Can be like Tiên Dung and her ideal man 
Who took the entire Dạ Trạch village to the fairy land 

Moving to  the fairy land ,they left millions of inhabitants 
who were ,in this country the most venerable combatants 
Who embellished the native land which was to them so dear ,
So dear to all of us during the last four thousand years  .

During the last four thousand years  of civilization ,
So many women and men of this nation 
Like Sisters Trưng  ,Miss Triệu ,Like Thường Kiệt ,Hưng Đạo the great generals 
Who defended our country and kept our flag flying high on capitals 

Our flag flying high on all five continents 
Is a reminder to all the noble Vietnamese militants 
To return and rebuild their fatherland 
And drive the yellow skin and red blood to a glorious end

I have been living in this country fifteen years around 
At night I dream a dream so sound ...
I am proud to be a Vietnamese teenager
Sharing the same beautiful Myth  with my  Ancestors 

LTĐQB & Daughter

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét