Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

ĐỌC TRANG HẢI SỬ - Thơ Ngô Minh Hằng

634b8-t25e125bb2595_qu25e125bb2591c_-_25c4259025e125ba25a1i_d25c625b025c625a1ng

Đọc trang Hải Sử bi hùng
Việt Nam oanh liệt từng dòng biển dâu
Ngàn xưa tiếp nối ngàn sau
Trai hùng chẳng hẹn bạc màu tóc xanh!
Xót người với nước, trung thành
Hóa Giang đồng vọng âm thanh lời nguyền !
 
Đọc trang Hải Sử Rồng Tiên
Giận bày phản phúc xô nghiêng sơn hà
Tan tành những gấm, những hoa
Thành xưa, người cũ chưa nhòa vết đau !
Ngàn xưa tiếp nối ngàn sau
Lời chuông công chính vàng thau, lưu truyền
Hỡi hồn Tử Sĩ linh thiêng
Sẽ ngày quang phục, nhãn tiền, giải oan ...
 
Đọc trang Hải Sử Việt Nam
Ngậm ngùi thương cảnh điêu tàn núi sông
Ai đem bẻ lưỡi gươm hùng
Xô người vào cảnh khốn cùng, oan khiên
Để  nòi để giống Rồng Tiên
Quằn đau dưới ách bạo quyền bủa vây !
Nhưng tôi tin có một ngày
Việt Nam rồi sẽ cờ bay vàng trời
Bởi vì bất khuất dân tôi
Bởi vì chính nghĩa muôn đời thăng hoa....
 
Ngô Minh Hằng 
20/8/2004

 (Xin chân thành chúc mừng Ban Biên Tập và Hội Đồng Hải Sử của Hải Quân Việt Nam đã hoàn thành tuyển tập. Xin cảm ơn "Người Con Của Biển" đã gởi sách cho.  Hải Sử tuyển tập là một tuyển tập về lịch sử Hải Quân Việt Nam qua từng giai đoạn, đầy hào khí và cũng đầy nước mắt, được soạn thảo và tu chỉnh  bởi những người con trung thành yêu Biển Mẹ Việt Nam.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét