Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

LỜI CÁI BÚA - Thơ Trần Quốc Bảo

Inline image

Búa đập đinh cái “chát”!
Đinh lún xuống thật sâu
Đinh sắt, búa cũng sắt
Ai bảo búa không đau?

Tay vung búa rắn chắc
Tiếng “chát” vang đều đều
Nào có ai thắc mắc
Đinh kêu, hay búa kêu?
                                   
Búa hết lòng phụng sự
Trong bàn tay con người
Chẳng bao giờ cự nự
Được việc là vui thôi!

Người lúc yêu, lúc ghét
Thường khi quên ta luôn!
Thậm chí để rỉ sét
Sao biết búa không buồn?

Kiên nhẫn nằm chờ đợi
Ngày qua lại ngày qua
Lòng dạ người thay đổi
Riêng ta vẫn là ta

Bỗng nhiên tới một bữa
Người chợt cần đến ta
Để đâu không nhớ nữa
Tìm hoài, rồi cũng ra!
          
Đã hay: dùng rồi bỏ
Ta vẫn tiếp tay người
Dù “vắt chanh bỏ vỏ!”
Thành công là vui thôi!
         
Không trách người vô ơn
Không hận đời cô đơn
Lòng ta là gang thép!
Tình ta là sắt son !!!

       Trần Quốc Bảo
            Richmond, Virginia
      Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
          quocbao_30@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét