Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

SINH NHẬT CHUNG…THÁNG SÁU VĂN THƠ LẠC VIỆT - Thơ Dương Huệ Anh


Thời tiết năm Heo … quá thất thường,
Tháng 5 còn lanh. tuyết đầy đường…
Iowa  lut,, Texas lo bão,
Mấy bạn già đi…tiếc với thương !

O Đen Lý Tông đã buông dù,,.
Đề đốc Trần,* trăm tuổi cũng vù….
Bỏ chốn bụi hồng, nương Tịnh thổ,
Đinh Thành Tiên**… ghé bến  thiên thu…

Vô thường, luật sắt, có chừa ai,?
Ở lại đây, quen khóc vơi cười …
Gắng diệt tham, sân…thù vơi hận,
Mất, còn, thua được…gượng  mà vui !

Ngày  Sinh Nhật…Tháng   6, vui lên,
Hát lớn…cho quên hết muộn phiền ….
Lạc Việt, thơ văn…ca…. hội bút,
Làm, ăn, nghỉ…khỏe…kém gì tiên…!!!…

Chốn Thanh Hư, gặp lại người mơ,
Đại Đạo, mong phân định cuộc cờ…
Thế Giới Ba-Ngàn, an lạc sống,
Lục Hòa, hiển hiện Nhạc và Thơ…

Đề đốc Trần Văn Chơn
** Nhà thơ Tô Thùy Yên mất ngày 21/5/19 ở Texas
6/14/19                        Dương Huệ Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét