Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

TÔI VẪN CHỜ NGÀY HOÀNG KỲ PHẤT PHỚI BAY TRÊN QUÊ HƯƠNG -= Thơ Thiên KimTrùm đảng Cộng sản Nga Sô
Bẩy mươi năm chẵn xụp mồ, nát tan...

Cùng chung số phận hoang tàn
Đảng Cộng cai trị, xóm làng tang thương!

Châu Âu "cờ đỏ xuống mương!"
Người dân xứ họ muôn phương vui mừng !

Bao năm thoát ách: Thanh trừng
Bữa cơm, manh áo, luật rừng, tố nhau...

Tôn giáo, cấm đạo, nguyện cầu
Nhà thờ hoang vắng, đâu mầu tôn nghiêm?

Đảng cấm thờ phụng Ơn Trên
Thuốc phiện: "Tôn giáo" chúng liền bắt ngay

Đảng cho học tập đêm ngày
Lenine giáo hóa nhiều tay côn đồ

Cướp của vua chúa, đầy kho
Cướp luôn: Sự sống tự do con người ...

Nước Việt có những đười ươi
Cộng nói: "Từ khỉ mười mươi thành người !"

Sinh Cung là khỉ có đuôi
Khoác tên: Hồ Chí theo đuôi... Nga, Tầu

Hồ học những thói gối đầu
Của đảng Cộng sản: Đổi mầu quê hương

Tôn giáo cấm đoán, không nhường
"Quốc doanh" lẩn khuất những phường đảng viên

Các nơi "Giảng đạo ưu tiên"
Giúp đảng Cộng sản thoát liền cơn nguy

Chúng ác, dùng sách giảm ... suy
Thờ cả những kẻ hại, nguy nước nhà

Cướp bóc, lột sạch dân ta
Cải cách ruộng đất, ruộng nhà tịch thâu

Giết người, máu nhuộm đất nâu
Tam vô chủ nghĩa, còn đâu gia đình

Coi thường Tổ Quốc! Bất minh...
Buôn dân, bán nước, đầy tình tham lam

Lấn xâm đất đẹp miền Nam:
Nhân dân no ấm, chứa chan ân tình...

Đảng Cộng cướp bóc quy trình
Vàng bạc, châu báu... Về đình Bắc phương

Ruộng vườn, nhà cửa, "thiên đường"
Chúng vơ, chúng vét như phường đói meo

Giải phóng "đẻng béc" ngu... nghèo...
Mà loa "giải phóng" lo nhèo khoe khoang

"Thắng Đại" cướp dọc, cướp ngang
Bao triệu bộ đội, sắp hàng chết queo

Diệt chủng tội đảng "hùm beo"
Mười triệu oan mạng, chết theo "Đại Đồng"!

Đại Đồng Cộng sản chất chồng
Trăm triệu sinh mạng đã đồng gục thây!

Cướp chính quyền, tội lũ bay !
Cướp luôn lẽ sống, trên tay ngập tràn

Tội này đảng Cộng ác tàn...
Sẽ lãnh ngàn tội: ngập tràn đau thương!

Tù bao chiến sĩ can trường
Giúp dân, giữ nước, bốn phương anh hùng

Bóc lột : dân chúng khốn cùng !
Cưóp nhà, vàng bạc, đuổi vùng rừng hoang

Cai trị đảng Cộng... ngang tàng!
Hai lần: Triệu kẻ lang thang... xa nhà

Ra đi mắt đỏ, lệ nhòa
Tìm nơi dân chủ, thái hòa, tự do

Khi nào đất nước vàng hoa...
Hoàng kỳ phất phới, Nước ta hùng cường?

Được thế, Ta phải chung đường
Anh Em đồng nhất: "Con Đường Việt Nam"

*Đồng bào ơi! Hỡi Nước Nam !
Chúng con dù phải gian nan, nhỡ nhàng

Cho dù cuộc sống trễ tràng
Cho dù hơi thở muộn màng , cũng cam...

Thiên Kim - 2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét