Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2023

Tiễn Thầy Tuệ Sỹ - Thơ Minh Phượng

Nuốt tiếng thở dài thắp nén huơng
Tiễn thầy đi khỏi cõi vô thuờng
từ nay xiềng xích thành sương khói
hết những ưu phiền chốn nhiễu nhương …

Tiếng nấc trong đêm giữa nghẹn ngào
vẫn còn mong đợi những vì sao*
dẫn đường soi lối cho dân tộc
thoát khỏi gông cùm, bớt khổ đau….

Kính tiễn thầy đi, một buổi chiều
mây mù giăng tỏa chốn cô liêu
Như sương mai* bốc tan phút chốc
tiếng vọng thiên thu gửi ít nhiều…

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Minh Phượng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét