Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2024

SAY LỆ HỒN - Thơ LƯU NGUYỄN ĐẠT
SAY LỆ HỒN

lịch sử hom hem người héo mộng
nửa đời bờ bụi nửa đời nhom
tuyên ngôn bóng chữ cành khô ngọn
khẩu hiệu tong teo tuột dốc mồm

lịch sử lêu bêu mùa cải tạo
ba mươi tháng ẩn tối lao đao
vầng trăng quên hỏi thân tù ảo
loáng thoáng trên trời ngập ánh sao

lịch sử lên men nước vẩn vờn
uống xong lại thấy khát khao hơn
kẻ vui lí nhí lời tê lợm
kẻ nát lòng kia say lệ hồn

 LƯU NGUYỄN ĐẠT


ACID TEARS

history tore with withered people
half-life on dust shore, half-life worn to the bone
while manifesto shadow dry slogan tops
with atrophic mantras slipping mouth for more.

history eviscerated through the reeducation act
April thirtieth hiding dark lure
for the moon to sort the illusory prison
glimpsed in the sky filled with red starlight.

history ferments the nation’s black soul
drinking poisonous water from abysses of humiliation
by those who spread ideological scams ahead
million broken souls were drunk with acid tears.

LUU NGUYEN DAT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét