Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

TIỄN BIỆT - Thơ Song ngữ Ngô Bích Lan & Thanh Thanh


      “Ga Lyon đèn vàng
             cầm tay em muốn khóc
             nói chi cũng muộn màng...” 
       (trích trong bản nhạc “Tiễn Em”)
   
    Từ em rời bỏ Paris
Giòng Seine có thầm thì gọi tên
    Ngọn đèn mờ ảo ga đêm
Nụ hôn em đã để quên bên trời
 
    Nhớ ai môi ấm bờ môi
Vòng tay cố níu tình rồi vẫn xa
    Bóng anh chìm khuất sân ga
Một lần để lại cho ta chút buồn... 
 
                    NGÔ BÍCH LAN
 
 
 
 
                      GOOD-BYE
 
        “In the Lyon Station’s yellow light
        I  held my tears to hold your hands tight
        Whatever I said were now too late...”
        (from the musical piece “Seeing You Off”)  
 
 
Since I left Paris City
Has the Seine whispered my name?
The night station’s lights were misty, bitty;
And my kiss I left beyond the endgame.
How I miss you, lips warming lips;
Arms clung tight, but love then got lost!
Your image on the platform in eclipse
That once left my heart sorrow-mossed...  
 
                   Translation by THANH-THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét