Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Chúc Mừng Năm Mới - Thơ Ngọc Bích


Xin cảm tạ những người nghệ sĩ
Đón Xuân về nghiệp dĩ vấn vương
Nguyễn Du còn tập Đọan trường.
Đông Tây Kim Cổ sắc hương hiện về

Ôi là ngọn bút đam mê
Thời gian một giải đi về chiêm bao
Dù cho tóc bạc cách nào
Nỗi lòng vẫn cứ ngọt ngào thiết tha

Nòi tình, cốt nhạc chúng ta
Văn, thơ, họa sĩ cùng là thi nhân
Cho nên cứ mỗi mùa Xuân 
Người nghệ sĩ vẫn hiến dâng cho đời

Đem tinh hoa của đất trời
Vói lòng chân quý xin mời tha nhân
Bạn...từ muôn nẻo xa gần 
Chúc Mừng một tách trà xuân muôn nhà

Ngọc Bích

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét