Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Hai Dòng Sông Gặp Nhau - Thơ Như Nguyệt & Nguyễn Thị Thanh Dương

 photo noi ma 2 dong song nn_zpsll8ne9g5.jpg

 photo 2 dong song NTTD_zpsizrdebrt.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét