Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Vòng nguyệt quế - Thơ Mỹ An- Nguyễn Hữu PhướcMáu se thịt, đã đông khô, khơi nguồn lịch sử

Thắp nén nhang, xin cúi xuống tạ ơn những thiên thần
Giữa đời mênh mông, băng qua biển rộng hiện thân
Vòng nguyệt quế, oai linh dọc ngang trời đất Việt

Súng hoen rỉ, đạn đồng bên  gót  giày vinh nhục

Quấn thẻ bài lạnh giá ràn rụa mỗi vết thương
Vang dội hò reo, đoàn quân đem thân chống giặc
Lửa hận thù, ngẫng mặt lên quân sử rạng danh!
                             
Mỹ An- Nguyễn Hữu Phước( 9/28/2019)
                             
Tạ ơn những Thiên Thần Đại Đội 72 Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét