Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022

Cành Mai Sương Sớm. - 早梅 Tảo mai - Thơ Dịch XUÂN MAINgũ nhật kinh hàn lãn xuất môn
Đông phong tiên dĩ đáo cô côn
Ảnh hoành thủy diện bang sơ bạn
Hoa áp chi đâù noãn vị phân.
Thúy vũ ca trầm sơn điếm nguyệt
Họa long xuy thấp Ngọc quan vân
Nhất chi mê nhập cố nhân mộng
Giác hậu bất kham trì tặng quân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông
Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

<Hoa Anh Dao trang.jpg>

Cành Mai Sương Sớm.

Năm hôm giá rét đến chùn chân
Vườn cây cô quạnh gió lâng lâng
Mặt hồ in bóng, tan băng giá
Hoa nở trĩu cành trong nắng xuân.

Tiếng hát như quyện vào ánh trăng
Đường mây sáo trúc lắng cung ngân
Một cành mai nở trong mơ đến
Biết tặng làm sao hỡi cố nhân.


Xuân Mai

Địa chỉ điện thư của Tác Giả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét