Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2024

Lũy Tre Ấp Ủ Hồn Quê - Thơ Trần Quốc Bảo

 


                              (Hình minh họa, mượn trên  mạng – xin Cảm tạ)

 

Lũy Tre Ấp Ủ Hồn Quê 

 

Làng tôi sau lũy tre xanh

Bóng tre ấp ủ mái tranh muôn đời

Thân cây hướng thẳng lên trời

Ruột trong rỗng, tựa lòng người vô tư

        

Chữ rằng: “Tiết Trực Tâm Hư” (*)

Tiết so quân tử; Tâm như đại hiền

Trúc tre, bửu vật thiên nhiên

“Lộc Trời” ban xuống khắp miền nông thôn

     

   

Giúp người trọn cuộc sinh tồn

Xem như Quốc túy, Quốc hồn Nước ta

Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa

Trúc tre  biểu tượng, coi là Quốc Huy

 

        

 

     

 Thuở xưa, Thánh Gióng uy nghi

Nhổ tre đuổi giặc, cứu nguy Sơn Hà

Thời nay, rào dậu làm nhà

Cột kèo phên liếp… toàn là trúc tre

 

Trên sông tre ghép thành bè

Lạt tre, đan rổ rá nia dần sàng…

Cây tre già, trước đình làng

Đỉnh cao chót vót, Cờ Vàng tung bay

 

    


              

 

Mầm non, măng trúc, măng mai

Miếng ngon dân dã, mấy ai chưa từng

Vô vàn vật liệu cần dùng

Lấy tre biến chế, nói chung tuyệt vời

 

Trúc tre đa dụng cho người

Bóng tre, nương náu cuộc đời an vui

Bốn mùa tre vẫn xanh tươi

Lũy tre ấp ủ muôn đời hồn quê

 

       Trần Quốc Bảo

               Richmond, Virginia

        Địa chỉ điện thư của tác giả

    quocbao_30@yahoo.com

 

 

(*)  Tiết trực tâm hư:    

Căn cốt ngay thẳng, Khí tiết chính trực;

Tâm vô tư, Không chất chứa trong lòng điều thị phi.

Nghĩa đen: cây tre ngay thẳng hướng thiên, ruột tre trống rỗng ;

Nghĩa bóng: người quân tử tiết tháo chính trực, tâm hồn trong sáng vô tư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét