Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

CHÚNG SINH NAN ĐỘ - Thơ VI TRẦN


Khi Đức Phật còn tại thế
Cũng thở dài não nuột như ai

Chúng Sinh Nan Độ đâu dễ cảm hoá, trần ai !
Chỉ những kẻ có Chủng Tử, gặp Thuận Duyên, khai ngộ
PHIỀN NÃO TỨC BỒ ĐỀ , giác ngộ
Giống như xã hội đen thường nói bô bô
CHƯA THẤY QUAN TÀI CHƯA ĐỔ LỆ đó bồ
Khi lâm vào cảnh thảm thương may ra, tỉnh thức
Có người cậu hút thuốc hơn bảy chục năm
Tuổi đời gần chín bó bệnh tật não lòng
Thấy các con khổ sở từ Mỹ quốc về thăm
Đã bao phen nằm bệnh viện
Nghe lời Bác Sĩ và các con khuyên

Muốn sống thêm những ngày cuối đời biết thương thân nhân
Đã Cương Quyết bỏ hút thuốc
Nay đã khoẻ , tuổi già lần bước
Lá phổi không còn ô nhiễm như xưa
Tứ Đổ Tường vướng vào gây tật bệnh , nên chưà
Dĩ nhiên cũng tuỳ Ý Chí, Tinh Thần cuả mỗi cá thể
Còn nhiều thú vui tao nhã chứ nào phải bốn bức tường kia
Phải không các Bằng Hưũ xa gần, thấm thiá ?

Đời mà không có Tôn Giáo hướng dẫn Tâm Linh
Xã hội phải xây thêm nhiều Nhà Thương Điên và Khám Tối
Phiền Não Tức Bồ Đề đúng quá phải chăng người ?
Ai có hạt giống trong Tâm , thuận duyên khai ngộ
Cảm nhận Tâm Linh an lạc ít nhiều
Dĩ nhiên đường Tu Học như thuyền đi ngược nước, ngược sóng, ngược gió đủ điều
Kiên Tâm, Trì Chí dủ hèn cũng thể.......
Xá chi trò đời Dâu Bể


VI TRẦN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét