Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

TIẾNG GỌI VIỆT NAM - Thơ LÊ PHI ÔMười ba năm lính bảy năm tù
Hai mươi mốt năm một cuộc bể dâu
Tánh-Linh, Hoài-Đức rừng Xuân-Phước
Lính trận, tù binh bạc mái đầu.

Biển Lạc, núi Ông cầu Nín Thở
Quân đi quét sạch lũ cuồng điên
Ngờ đâu chớp mắt tinh cầu vỡ
Quỉ lộng hồn oan dậy bốn miền.

Long-Giao, Suối-Máu tù trơ xương
Mìn gở phanh thây máu đỏ đường
Chiếu rách xác gom vùi gió cát
Mồ chôn vô chủ lạnh khói hương.


Vợ bỏ con thơ theo cán bộ

Đồng tiền đánh đổi cả nhục vinh
Hỡi ơi, canh bạc đời đen đỏ
Mỹ nhân hề...chén rượu tàn canh !

Mẹ già ôm áo trận thương con
Hương lính còn vương trận Động-Đền
Mù mắt chờ con, con biền biệt
Con về khóc mẹ mộ không tên. 


Long-Hải, Long-Điền phu gánh cá
Nặng đôi vai gánh cả giang sơn
Đội cá, mơ...Nữ-Oa đội đá
Vá trời thẹn mặt với non sông.

Bao giờ gặp lại cố nhân ơi
Lạc-Tánh, Bình-Tuy vắng khách mời
La-Gi, Võ-Đắt đồi Bảo-Đại
Ru thầm tiếng gọi Việt-Nam ơi !

Lê phi Ô
cựu tù A20 Xuân-Phước  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét