Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Giàn Tường Vi - Thơ Quách Như NguyệtNhà chàng có giàn tường vi
Muốn thăm chàng lắm xá chi đường dài
Đường dài chẳng ngại xa xăm
Chàng không cho gặp thăm ai bây giờ?
Nhà chàng ở tít mù khơi
Nhớ chàng bỗng thấy chơi vơi thế nào
Nhà chàng chẳng biết nơi nao
Ôi chao đi kiếm tìm giàn tường vi
Tìm chàng nào khó khăn chi
Sợ chàng chẳng muốn, tìm thăm làm gì
Lòng buồn lòng tự hỏi lòng
Thăm chàng, em lấy cớ gì đến thăm?!

Tự nhiên em lại ước thầm
Thành bông hoa thắm tường vi nhà chàng

Quách Như Nguyệt 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét