Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Sức Mạnh - Thơ PH-HCA dịch thơ Thanh Vân


Strength

When life doesn't seem to be on your side,
And like a baby you try to run and hide,
When your heart no longer seems to be in one piece,
And from the pain you long for release,
When all your blue skies have turned  to gray,
Remember these helping words I have to say.
Tomorrow the sun shall rise again,
And a gift from Heaven above God shall send to you,
The gift of strength and the gift of hope,
And with this all your problems will cope.
But these words alone won't make the pain go away,
If you want to win the game you yourself start,
Because you must believe that you'll be victorious after the fight is fought
So hold up your head high,
Remember your limit's the sky,
Although there will be many people to knock you down.
Pick yourself up and put a smile on your face not a frown.
Remember that you are  very special indeed.
To become a beautiful flower you first need the seed,
You are the seed of many beautiful flowers to come,
And in this world you are the only one.
So if pain and sorrow are at your side
Fight it with courage, don't run and hide.


Thanh Vân

Sức Mạnh

Khi đời chẳng thuận cùng ta
Ta như con trẻ sợ và trốn đi
Khi tim vỡ bởi sầu bi
Ta mong trút bỏ chút gì khổ đau
Khi trời xanh trở xám màu
Bạn ơi hãy nhớ mấy câu khuyên này
Nắng lên tươi sáng ngày mai
Sẽ có ơn phước gởi ngay từ trời
Sức mạnh, hy vọng đón mời
Bao nhiêu trở ngại để rồi sẽ qua
Nhưng đau chưa thể xóa nhòa
Nếu ta không tự mình mà đấu tranh
Chiến thắng nếu bạn muốn giành
Thì phải hãnh tiến ngẫng đầu lên cao
Dù ai xô bạn té nhào
Cũng cười đứng dậy, cáu nào ích chi
Bạn người đặc biệt ai bì
Là loài hoa quý dễ gì có đâu
Nếu gặp phải những buồn đau
Can đảm, đừng trốn là câu khuyên này!

PH-HCA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét