Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Chẳng còn cha để được đền ơn - Thơ Vũ Đình Trường


Con chẳng còn cha để được đền ơn
Nuôi dạy con thơ gian khó không sờn
Bao tháng năm dài tình sâu nghĩa nặng
Ơn đức cao dày như ngọn Thái sơn

Con chẳng còn cha để được dìu tay
Đưa bước cha đi qua hết những ngày
Đất khách quê người làm thân tỵ nạn
Mơ phút khải hồi chết giữa cơn say

Con chẳng còn cha cùng ghé Hội An
Cùng ngắm chiều buông trên nước sông Hàn
lụa trắng Duy Xuyên, lúa vàng An Mỹ
Chắc vẫn chưa mòn mối hận ly tan

Con chẳng được làm gậy chống cho cha
Đi đó đi đây trong lúc tuổi già
Đọc cho cha nghe mấy dòng thơ vụn
Kể chuyện quân hành Tiên Phước thời xa

Con chẳng còn cha để được đền ơn
Tha lỗi cho con chữ hiếu không tròn
chữ nghĩa nghèo nàn đôi câu vụng dại
dâng đến cha hiền trọn tấm lòng son

vđt
Fair Oaks, ngày Từ Phụ 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét