Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

VÔ DANH MỘ - Thơ Như Thương

(Kính viếng Anh Linh Chiến Sĩ Trận Vong nhân ngày QL/VNCH 19 tháng 6)
  
Nghìn năm non nước bể dâu 
Sử xanh nhuộm thẫm một màu tang thương 
Cha, Anh một thuở sa trường 
Hương lòng thắp muộn dặm đường ải quan  
Tìm xương bới đất trên ngàn 
Anh linh hào khí dọc ngang vẫy vùng 
Rừng thiêng đất Bắc đêm chùng 
Viếng người tù tội nghìn trùng đớn đau 
Lệ người cô phụ ai lau 
Khói nhang khuya tưởng ngọc châu vẹn tròn 
Trường Sơn xương trải lối mòn 
Bắc Nam sinh tử biết còn ai đây 
Người Nam ra Bắc vùi thây 
Vong hồn xiêu lạc nhớ ngày xung phong 
Vẳng trong lừng lẫy chiến công 
Tiếng quân giục giã núi sông lệnh truyền 
Hỡi sông, hỡi núi linh thiêng 
Hỡi giang san mộng ngả nghiêng cơ đồ 
Bao nhiêu chí lớn xương khô 
Sá chi ... Nợ nước thành vô danh mồ  

Như Thương 
19/06/2015.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét