Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

ĐUÔI MẮT NGHÌN TRÙNG - Thơ Như Thương


Đếm đi đếm lại bao lần
Vẫn là ngần ấy những lần bên nhau
Thời gian ừ nhỉ qua mau
Sao là đuôi mắt thẳm sâu trong lòng
Cạn cùng hay vẫn ngóng trông
Nào ai biết được mênh mông cuộc tình
Chỉ riêng mình biết tim mình
Yêu hay chỉ nhớ dặm nghìn rất xa
Gặp hay không gặp cũng là...
Hồ Trường cạn chén, em tà áo vương
Tóc tơ ngôi rẽ đoạn trường
Tưởng chừng rồi sẽ chia nhường nguyệt trăng
Biết đâu đêm chợt ăn năn
Lỡ đem hết cả gối chăn trao tình
Rối lòng mở lại trang kinh
Có người lên núi trầm mình dưới trăng
Thôi đời một cuộc trắc bằng
Có gì đâu nhỉ cách ngăn nghìn trùng

Như Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét