Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

LỬA HỒNG TRONG TIM - Thơ NG.THU TÂM
Tim em một khối lửa hồng
Nửa ôm ấp mối tơ nồng phu thê
Dẫu chàng đã biệt sơn khê
Vẫn còn cháy bỏng tình mê một đời.
Nửa kia đau đáu trông vời
Quê hương ngàn dặm bên trời đau thương
Nỗi đau, đau mãi còn vương
Hận quân gian tặc vẫn đương đỏ cờ.
Khí oan bay tỏa mịt mờ
Ép dân kiệt xác, khù khờ lương tri.
Cướp từ trên dưới, mong chi
Quyền cao “đầy tớ”, chân di “chủ nhà”!
Đạo đức, lễ nghĩa cũng là
Nát tan mấy kiếp, tuột đà hư hao.
Tiếc cho một thuở thanh tao
Nhìn lên để thấy xanh xao nỗi sầu
Bốn mươi năm lẻ đục ngầu
Tầu Cộng giày xéo, nhuộm mầu nay mai!
Một nghìn năm đã tay sai,
Nhìn ra để thấy tương lai mịt mờ
Đợi mong điểm hẹn một giờ
Góp bao ngọn lửa đợi chờ bao năm.
Nói dùm tiếng nói lặng tăm
Muôn dân đã nén hờn căm ngút ngàn
Chỉ trông có gió thổi tràn
Vươn cao đốt hết bạo tàn ác nhân.

 N.G.Thu Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét