Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Tình Khúc Tôn Nữ - Thơ Rosemary Tuyết-Tiên Trần Đức
Ngoài nớ bi chừ Huế có buồn không 
Bằng lăng hoa rũ nhuộm tím hoàng thành xưa 
Hò mái đẩy răng thiết tha não lòng 
Vọng trầm buông tiếng chuông Thiên Mụ 
Thảm sầu bao nhớ mong 
Tà trắng qua cầu dáng liễu thần kinh 
Hồ sen năm cũ, nhịp lỡ Tràng Tiền soi 
Đồng Khánh về ôi thướt tha áo lụa 
Ngược dòng Hương Dã Viên An Cựu 
Ngự Bình nghiêng nón thơ 
Rưng rưng Gia Hội vẳng khúc nguyệt cầm 
Xàng xê Nam ai buồn cung oán 
Trải sóng thi ca tràn bao vấn vương 
Vỹ Dạ hương thề mùa trăng huyền sử 
Nỗi lòng Tôn Nữ còn mãi mong chờ mộng tình mơ 
Điệp khúc u hoài nốt nhớ triều thương 
Đường Nam Giao dốc lộng gió nhạt nhòa sương 
Còn dấu hài in lối xưa bóng ngả 
Nội thành nay xám rêu phong phủ 
Lệ sầu ai thấu chăng … 
Tiểu Vũ Vi 
24/03/16 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét